New Kids

New kids eli uudet lapset tai uuden ajan lapset näyttävät ihmiskunnan evoluution suuntaa. Heissä elämänvoima virtaa korkeavärähteisenä, mikä sekä tuo heille hienoja erityispiirteitä ja lahjoja että saattaa aiheuttaa haasteita korkeavärähteisen elämänvoiman törmätessä nykyisen maailmamme matalampaan värähtelytasoon.

Tulevaisuuden visioissani lapsia ei pyritä sopeuttamaan olemassa oleviin rakenteisiin, vaan rakenteita ja maailmaa pyritään muuttamaan sellaisiksi, joissa kaikki lapset kukoistavat. Uudet lapset, joissa asuu hyvin rohkea sielu, ovat meille suunnan ja tien näyttäjiä. Otetaan heistä oppia! Lue lisää uudet lapset -sivulta.

Transformative feminine wisdom, amazing new kids and the wild souls give you courage.