Direction

Kun löydät vision elämällesi, löydät suuntasi. Meidän on päätettävä, mihin suuntaan haluamme elämän etenevän. Muuten elämme elämäämme ajopuuteorian mukaisesti eli ajaudumme suuntaan tai toiseen ulkoapäin tulevien ja muiden ihmisten odotusten mukaisesti. Oman elämän suunnan päättäminen ei ole itsekkyyttä vaan vastuullisuutta omasta hyvinvoinnista.

Kun päätämme oman elämämme suunnasta, annamme parastamme myös toisille ihmisille. Kun kuljemme suuntaan, johon tunnemme sisäistä paloa, kuljemme kohti ainutlaatuista antiamme maailmalle. Kulkemalla oikeaan suuntaamme tuomme maailmaan sellaista, mitä kukaan toinen ihminen ei pysty tuomaan. Elämän kartta auttaa sinua löytämään elämänsuuntaasi.